Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele
INCIDENCE A MORTALITA

INCIDENCE A MORTALITA
Časový vývoj incidence a mortality zhoubných nádorů v ČR.

REGIONÁLNÍ PŘEHLEDY

REGIONÁLNÍ PŘEHLEDY
Srovnání incidence a mortality zhoubných nádorů v krajích ČR.

ČASOVÉ TRENDY

ČASOVÉ TRENDY
Změny ve vývoji incidence a mortality zhoubných nádorů v čase (index růstu a meziroční změny).

KLINICKÁ STADIA

KLINICKÁ STADIA
Časový vývoj zastoupení klinických stadií.

VĚK PACIENTŮ

VĚK PACIENTŮ
Věková struktura populace pacientů a zemřelých na zhoubné nádory.

SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM

SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM
Srovnání epidemiologie zhoubných nádorů v ČR a ve světě (zdroj: IARC - GLOBOCAN 2008).

SROVNÁVACÍ ANALÝZY

SROVNÁVACÍ ANALÝZY
Časový vývoj epidemiologických parametrů v krajích ČR ve srovnání s referenčními standardy.

SOUHRNNÁ PREZENTACE

SOUHRNNÁ PREZENTACE
Komplexní prezentace základních analýz k jednotlivým diagnózám.
Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-5-27]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.