Časový vývoj hrubé incidence a mortality

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) a hrubé mortality (počet úmrtí na diagnózu na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu v celé populaci.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

 
1
Hrubá incidence >>

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj hrubé incidence - srovnání mužů a žen

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace, populace mužů a populace žen.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Čas. vývoj inc. a mort.
2
Hrubá mortalita >>

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj hrubé mortality - srovnání mužů a žen

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé mortality (počet zamřelých na diagnózu) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace, populace mužů a populace žen.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Hrubá incidence
3
M/I index >>

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj indexu mortalita/incidence - srovnání mužů a žen

Graf zobrazuje časový vývoj indexu mortalita/incidence (poměr počtu zemřelých na diagnózu k počtu nových případů) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace, populace mužů a populace žen.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Hrubá mortalita
4
Věk. struktura pac. >>

Listy prezentaceNápověda
Věková struktura pacientů

Graf zobrazuje věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou a zemřelých na danou diagnózu. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).

Další údaje o věkové struktuře pacientů s danou diagnózou můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této uživatelem řízené analýzy:  Věk pacientů

Věková struktura pacientů s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto skutečnost ohled.

<< M/I index
5
Věk. spec. inc. a mor. >>

Listy prezentaceNápověda
Věkově specifická incidence a mortalita

Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou a zemřelých na danou diagnózu. Věkově specifická incidence (popř. mortalita) je počet případů (popř. zemřelých na diagnózu) na 100000 osob v dané věkové kategorii.

Další údaje o věkové struktuře pacientů s danou diagnózou můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této uživatelem řízené analýzy:  Věk pacientů

Věková struktura pacientů s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto skutečnost ohled.

<< Věk. struktura pac.
6
Reg. přehled inc. >>

Listy prezentaceNápověda
Regionální přehled - Hrubá incidence

Mapa zobrazuje hrubou incidenci (počet případů na 100000 osob) v krajích České republiky.

Další údaje o incidenci dané diagnózy v jednotlivých krajích můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Regionální přehledy
 Srovnávací analýzy

Incidence a mortalita dané diagnózy v jednotlivých krajích odráží samotnou regionální rizikovost výskytu ńádorů, je však ovlivněna i dalšími faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích. Při interpretaci je pak nutno brát na tyto skutečnosti ohled.

<< Věk. spec. inc. a mor.
7
Reg. přehled mor. >>

Listy prezentaceNápověda
Regionální přehled - Hrubá mortalita

Mapa zobrazuje aktuální hrubou mortalitu (počet úmrtí na 100000 osob) v krajích České republiky.

Další údaje o mortalitě na danou diagnózu v jednotlivých krajích můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Regionální přehledy
 Srovnávací analýzy

Incidence a mortalita dané diagnózy v jednotlivých krajích odráží samotnou regionální rizikovost výskytu ńádorů, je však ovlivněna i dalšími faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích. Při interpretaci je pak nutno brát na tyto skutečnosti ohled.

<< Reg. přehled inc.
8
Klinická stadia >>

Listy prezentaceNápověda
Zastoupení klinických stadií v čase

Graf zobrazuje časový vývoj % zastoupení klinických stadií. Klinická stadia jsou určována na základě TNM klasifikace platné v době stanovení diagnózy pacienta.

Další údaje o zastoupení klinických stadií můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této analýzy:  Klinická stadia

Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem sledování a registrace nádorů (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené údaje jsou také zásadním způsobem ovlivněny postupně zaváděnými změnami v metodice TNM klasifikace nádorů. V historii registrace pacientů s nádorem byly postupně zavedeny tyto změny v TNM klasifikaci: 1976-1981 II. vydání TNM, 1982-1994 III. vydání TNM, 1995-2000 IV. vydání TNM, 2. revize, 2001-2004 V. vydání TNM). Při interpretaci je pak nutno brát ohled na všechny tyto skutečnosti.

<< Reg. přehled mor.
9
 

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj hrubé incidence - muži

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace a populace mužů.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Čas. vývoj inc. a mort.
2
Hrubá mortalita >>

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj hrubé mortality - muži

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé mortality (počet zamřelých na diagnózu) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace a populace mužů.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Hrubá incidence
3
M/I index >>

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj indexu mortalita/incidence

Graf zobrazuje časový vývoj indexu mortalita/incidence (poměr počtu zemřelých na diagnózu k počtu nových případů) pro zvolenou diagnózu v populaci mužů.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Hrubá mortalita
4
Věk. struktura pac. >>

Listy prezentaceNápověda
Věková struktura pacientů

Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).

Další údaje o věkové struktuře pacientů s danou diagnózou můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této uživatelem řízené analýzy:  Věk pacientů

Věková struktura pacientů s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto skutečnost ohled.

<< M/I index
5
Věk. spec. inc. a mor. >>

Listy prezentaceNápověda
Věkově specifická incidence a mortalita - muži

Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věkově specifická incidence (popř. mortalita) je počet případů (popř. zemřelých na diagnózu) na 100000 mužů v dané věkové kategorii.

Další údaje o věkové struktuře pacientů s danou diagnózou můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této uživatelem řízené analýzy:  Věk pacientů

Věková struktura pacientů s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto skutečnost ohled.

<< Věk. struktura pac.
6
Reg. přehled inc. >>

Listy prezentaceNápověda
Regionální přehled - Hrubá incidence - muži

Mapy zobrazují aktuální hrubou incidenci (počet případů na 100000 mužů) v krajích České republiky.

Další údaje o incidenci dané diagnózy v jednotlivých krajích můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Regionální přehledy
 Srovnávací analýzy

Incidence a mortalita dané diagnózy v jednotlivých krajích odráží samotnou regionální rizikovost výskytu ZN, je však ovlivněna i dalšími faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích. Při interpretaci je pak nutno brát na tyto skutečnosti ohled.

<< Věk. spec. inc. a mor.
7
Reg. přehled mor. >>

Listy prezentaceNápověda
Regionální přehled - Hrubá mortalita - muži

Mapy zobrazují aktuální hrubou mortalitu (počet úmrtí na 100000 mužů) v krajích České republiky.

Další údaje o mortalitě na danou diagnózu v jednotlivých krajích můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Regionální přehledy
 Srovnávací analýzy

Incidence a mortalita dané diagnózy v jednotlivých krajích odráží samotnou regionální rizikovost výskytu ZN, je však ovlivněna i dalšími faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích. Při interpretaci je pak nutno brát na tyto skutečnosti ohled.

<< Reg. přehled inc.
8
Klinická stadia >>

Listy prezentaceNápověda
Zastoupení klinických stadií v čase

Graf zobrazuje časový vývoj % zastoupení klinických stadií. Klinická stadia jsou určována na základě TNM klasifikace platné v době stanovení diagnózy pacienta.

Další údaje o zastoupení klinických stadií můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této analýzy:  Klinická stadia

Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem sledování a registrace ZN (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené údaje jsou také zásadním způsobem ovlivněny postupně zaváděnými změnami v metodice TNM klasifikace ZN. V historii registrace pacientů se ZN byly postupně zavedeny tyto změny v TNM klasifikaci: 1976-1981 II. vydání TNM, 1982-1994 III. vydání TNM, 1995-2000 IV. vydání TNM, 2. revize, 2001-2004 V. vydání TNM). Při interpretaci je pak nutno brát ohled na všechny tyto skutečnosti.

<< Reg. přehled mor.
9
 

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj hrubé incidence - ženy

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace a populace žen.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Čas. vývoj inc. a mort.
2
Hrubá mortalita >>

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj hrubé mortality - ženy

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé mortality (počet zamřelých na diagnózu) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace a populace žen.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Hrubá incidence
3
M/I index >>

Listy prezentaceNápověda
Časový vývoj indexu mortalita/incidence

Graf zobrazuje časový vývoj indexu mortalita/incidence (poměr počtu zemřelých na diagnózu k počtu nových případů) pro zvolenou diagnózu v populaci žen.

Další údaje o časovém vývoji incidence a mortality dané diagnózy můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Incidence a Mortalita
 Časové trendy

Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

<< Hrubá mortalita
4
Věk. struktura pac. >>

Listy prezentaceNápověda
Věková struktura pacientů

Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).

Další údaje o věkové struktuře pacientů s danou diagnózou můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této uživatelem řízené analýzy:  Věk pacientů

Věková struktura pacientů s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto skutečnost ohled.

<< M/I index
5
Věk. spec. inc. a mor. >>

Listy prezentaceNápověda
Věkově specifická incidence a mortalita - ženy

Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věkově specifická incidence (popř. mortalita) je počet případů (popř. zemřelých na diagnózu) na 100000 žen v dané věkové kategorii.

Další údaje o věkové struktuře pacientů s danou diagnózou můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této uživatelem řízené analýzy:  Věk pacientů

Věková struktura pacientů s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto skutečnost ohled.

<< Věk. struktura pac.
6
Reg. přehled inc. >>

Listy prezentaceNápověda
Regionální přehled - Hrubá incidence - ženy

Mapy zobrazují aktuální hrubou incidenci (počet případů na 100000 žen) v krajích České republiky.

Další údaje o incidenci dané diagnózy v jednotlivých krajích můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Regionální přehledy
 Srovnávací analýzy

Incidence a mortalita dané diagnózy v jednotlivých krajích odráží samotnou regionální rizikovost výskytu ZN, je však ovlivněna i dalšími faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích. Při interpretaci je pak nutno brát na tyto skutečnosti ohled.

<< Věk. spec. inc. a mor.
7
Reg. přehled mor. >>

Listy prezentaceNápověda
Regionální přehled - Hrubá mortalita - ženy

Mapy zobrazují aktuální hrubou mortalitu (počet úmrtí na 100000 žen) v krajích České republiky.

Další údaje o mortalitě na danou diagnózu v jednotlivých krajích můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí těchto analýz:  Regionální přehledy
 Srovnávací analýzy

Incidence a mortalita dané diagnózy v jednotlivých krajích odráží samotnou regionální rizikovost výskytu ZN, je však ovlivněna i dalšími faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích. Při interpretaci je pak nutno brát na tyto skutečnosti ohled.

<< Reg. přehled inc.
8
Klinická stadia >>

Listy prezentaceNápověda
Zastoupení klinických stadií v čase

Graf zobrazuje časový vývoj % zastoupení klinických stadií. Klinická stadia jsou určována na základě TNM klasifikace platné v době stanovení diagnózy pacienta.

Další údaje o zastoupení klinických stadií můžete získat v podobě grafických a tabulkových výstupů pomocí této analýzy:  Klinická stadia

Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem sledování a registrace ZN (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené údaje jsou také zásadním způsobem ovlivněny postupně zaváděnými změnami v metodice TNM klasifikace ZN. V historii registrace pacientů se ZN byly postupně zavedeny tyto změny v TNM klasifikaci: 1976-1981 II. vydání TNM, 1982-1994 III. vydání TNM, 1995-2000 IV. vydání TNM, 2. revize, 2001-2004 V. vydání TNM). Při interpretaci je pak nutno brát ohled na všechny tyto skutečnosti.

<< Reg. přehled mor.
9
 

Listy prezentaceNápověda


Zvolte požadovanou diagnózuNápověda


Výběr diagnózy

Před vytvořením analýzy vyberte prosím diagnózu.

Pro výpis diagnóz klikněte prosím ve schematickém nákresu pacienta na oblast, která Vás zajímá.


V současné době jsou k dispozici data diagnóz za období 1977-2002. Další rozšíření a aktualizace dat připravujeme ve spolupráci s ÚZIS ČR.
X. NÁDORY KREVNÍHO A IMUNITÍHO SYSTÉMU